Därför är rengöring av partikelfilter en nödvändighet

Därför är rengöring av partikelfilter en nödvändighet

Ett fordons dieselpartikelfilter (DPF) är den plats där sot och aska samlas i utsläppssystemet. Det är viktigt att detta filter rengörs regelbundet eftersom konsekvenserna annars kan bli ödesdigra. Rengöring av partikelfilter är nämligen en nödvändighet för att förebygga kostsamma reparationer.

Rengöring av partikelfilter är en viktig förebyggande åtgärd

Fordonets dieselpartikelfilter är utformat för att fånga in och oxidera sot i form av bränsle och smörjmedel som inte förbränns av dieselmotorn. Filtret förvandlar detta till aska som sedan förs vidare till den bakre delen av filtret där det slutligen lagras. Så här långt är alltså allting som det ska och inga moln kan skönjas på himlen.

Men över tid byggs askan upp och behöver därför avlägsnas. Därför är rengöring av partikelfilter en åtgärd som bör utföras regelbundet i förebyggande syfte. Det kostar nämligen en hel del pengar att införskaffa ett nytt dieselpartikelfilter. Så det är viktigt att underhålla det befintliga filtret och därmed jobba förebyggande för att minska kostsamma reparationer. Genom att rengöra filtret regelbundet kan du dels bevara filtrets funktionalitet och samtidigt skydda motorn samt spara pengar på drivmedelsförbrukningen.

Att tänka på när det kommer till rengöring av ett DPF

Det finns vissa saker som du bör ha i åtanke när det kommer till dieselpartikelfilter och rengöring av dessa:

  • Du bör inte utföra denna rengöring om du inte vet vad du gör. Idag finns det vissa produkter inom kategorin rengöring av partikelfilter som vänder sig till privata bilägare. Om du har koll på vad du gör kan du spara pengar genom att rengöra ditt filter på egen hand. Men i annat fall bör du förmodligen vända dig till din serviceverkstad för att låta proffsen rengöra ditt dieselpartikelfilter.
  • Olika yrkesförare behöver rengöra filtret med varierande frekvens. Hur ofta du bör rengöra fordonets DPF varierar beroende på vilket slags yrke du utför med ditt fordon. Detta är faktiskt den enskilt viktigaste faktorn som avgör med vilken frekvens filtret bör rengöras. Om du främst kör på motorväg och med tunga laster kan du kanske rengöra filtret lite mer sällan. Men om du kör mycket på landsvägar eller främst kortare sträckor kan det behöva rengöras lite oftare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *