Då behöver du laga en plåtskada på din bil

Då behöver du laga en plåtskada på din bil

Att råka ut för en plåtskada på din bil är tråkigt och i många fall en onödig historia. Men det är inte ovanligt. De flesta bilägare kommer tyvärr någon gång att råka ut för det. Oavsett om du själv råkat backa in i en betongsugga eller blivit påkörd kan du behöva laga plåtskada hos en bättre verkstad.

En plåtskada är rent tekniskt en skada som kräver att delar på en bil behöver tas bort för att kunna laga det. Till exempel kan det handla om en dörr som behöver skrivas bort för att få bort en buckla. Det kan vara allt från mindre skador och bucklor till omfattande reparationer på bilen. Många gånger erbjuder plåtverkstaden en hyrbil under tiden din bil befinner sig där.

Då kan du vara i behov av att laga en plåtskada

Som vi redan nämnt ovan finns det flera olika tillfällen i en bilägares liv som kan göra att bilen behöver in på en plåtverkstad. Det kan till exempel vara:

  • En parkeringsskada. Alla har vi nog svurit över att backa och köra i trånga utrymmen såsom små parkeringshus eller liknande. Och det är lätt hänt att olyckan då är framme, oavsett om det är du eller någon annan som orsakar plåtskadan.
  • En viltolycka. Vi är nog många som varit nära att köra på ett vilt djur. Om det mot förmodan skulle hända är risken ganska stor att din bil behöver komma till en plåtverkstad för att laga en plåtskada.
  • Vid halt väglag. Det är ganska lätt hänt att få sladd på en hal vinterväg och då åka in i vägkanten och få en plåtskada av något slag.
  • När något har repat bilen. Det kan vara till exempel en nyckel eller något annat vasst som kommit för nära din bil och orsakat repor i lacken som behöver åtgärdas. Du behöver då laga din plåtskada på en plåtverkstad.
  • Rostskador. Även denna typ av “skada” ingår i kategorin plåtskador. Rost är viktigt att åtgärda på en bil. Om den inte behandlas kan rosten expandera och på så sätt äta upp bilen och dess bärande delar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *