Ska jag leasa eller köpa en tjänstebil på företaget?

Ska jag leasa eller köpa en tjänstebil på företaget?

Idag blir det allt vanligare att man tecknar en tjänstebil på sitt företag och därmed använder bilen ”via jobbet”, något som gäller både för större verksamheter och mindre entreprenörer. Att teckna en tjänstebil på företaget kan ofta komma med många fördelar om bilen körs mycket och ofta, och då kostnaderna inte är allt för höga. Däremot är det inte alltid nödvändigt med just tjänstebil, framförallt om det gäller ett mindre företag där man sällan kör bil eller där det funkar lika bra att köra sin egen privata. Om du som företagare är intresserad av att teckna en tjänstebil i Stockholm finns det goda möjligheter att hitta ett alternativ som passar dig, där du också kan välja om du vill köpa eller hyra/ leasa tjänstebilen. Vi reder ut vilket alternativ som är bäst i vilken situation, samt vad de olika alternativen egentligen innebär.

Tjänstebil- köpa eller leasa?

Det finns ingen tvekan om att somliga företag kan dra väldigt stor nytta av att teckna en tjänstebil, där både alternativet om att leasa och att köpa bilen kan vara lika bra fast i olika situationer. Allt har egentligen att göra med vilket behov som finns, hur ofta/ mycket bilen ska användas, vilken bilmodell man väljer, samt bilens värde.

I och med intresset och kunskapen om tjänstebilar finns det idag väldigt många företag som erbjuder båda alternativen, där man exempelvis kan långtidshyra en tjänstebil i Stockholm. Men vad är då egentligen bäst, att hyra/ leasa tjänstebilen eller att faktiskt köpa den?

Leasa tjänstebilen – två alternativ

När det kommer till att leasa en tjänstebil så finns det två olika typer av leasingkontrakt som kan vara bra att veta om. Där kan du nämligen välja mellan att göra en så kallad finansiell leasing och att göra en operationell leasing.

Finansiell leasing 

Vid en finansiell leasing hyr man bilen under en viss period på avtal, för att sen få möjligheten om att ”köpa loss” bilen efter det att avtalet tagit slut. Det blir ungefär som ett billån där man under hyrperioden betalar likt en avbetalning, där man då betalar eller får tillbaka mellanskillnaderna vid möjligt köp.

Här står man dock som företag för samtliga kringkostnader för bilen, så som underhåll, reparationer och service. Fördelen här är att du får flexibla kostnader beroende på hur bilen tas om hand, samt att du har möjlighet att dra 50% av momsen. Nackdelarna är å andra sidan att denna typ av leasing innebär större risk, samt att det kräver mer administration.

Operationell leasing 

Om man istället hyr operationellt gäller att man leasar bilen för en viss period på avtal, för att sen lämna tillbaka den till bilhandlare som en vanlig hyrbil. Här får du istället en lite högre men fast månadskostnad, där in princip allt förutom drivmedlet är inräknat i priset. I och med att både underhåll, service och reparationer är inräknat blir det betydligt mycket mindre administration.

Fördelen med att leasa operationellt är då att det inte innebär lika stor risk, att det inte krävs lika mycket administration, samt att 50% av momsen kan dras av. En nackdel som däremot kan vara rätt avgörande är att månadskostnaden ofta är högre, samt att bilen inte går att ”köpa loss” efter.

Köpa tjänstebil

Så vad innebär det då om man istället köper en tjänstebil på företaget? Jo, skillnaden mellan att köpa och att leasa en tjänstebil är rätt stor, inte minst med tanke på att bilen vid ett köp faktiskt är din helt och hållet. Det ger större flexibilitet, flera valmöjligheter, och det är även en form av investering.

Att köpa eller långtidshyra en tjänstebil i Stockholm kan innebära rätt stor skillnad, där ett direkt köp kan vara bra om företaget har god likviditet. Då blir bilköpet en belastning på balansräkningen, som i sin tur innebär att du inte behöver betala lika mycket skatt som kompensation. Däremot är allt ansvar på bilägaren, alltså även kostnader för underhåll.

Fördelen med att köpa en tjänstebil på företaget är alltså att du får fler valmöjligheter och större flexibilitet när det gäller förändringar, samtidigt som det blir en form av investering. Å andra sidan får du då inte möjligheten att dra av momsen, samtidigt som du belastar företagets kapital, måste ansvara för alla kostnader själv, samt tar en större risk.

Profilbild

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *